Müşteri Temsilcisi : 0212 520 68 39-40

Üyelik Sözleşmesi

E Ticaret Üyelik Sözleşmesi

www.ceppower.com internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki her türlü bilgi ve hizmeti kullanmanız ve üye olmak amacıyla kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız sitede belirtilen şartları okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
 
Lütfen sitemizi ziyaret edip kullanmadan önce bu maddeleri dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu sayfada belirtilen şartlardan herhangi biri bile sizin için uygun değilse www.ceppower.com sitesini kullanmayınız.
 
Üyelik ve kullanım şartları
 
Kullanıcı/Üye , www.ceppower.com sitesine üye olmak amacıyla doldurduğu üyelik formundaki kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olmasından dolayı www.ceppower.com'un uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 
www.ceppower.com, üyelik sözleşme koşullarını hiç bir şekilde önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Yapılan tüm değişiklik, güncelleme ve iptaller sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı veya siteye giriş ile birlikte bu değişiklik, güncelleme ve iptaller de kabul edilmiş sayılır.
 
www.ceppower.com ayrıca sitenin içeriğini, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve sitede sunulan bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirme ya da sonlandırma ve yayını durdurma hakkını saklı tutar.
 
www.ceppower.com sitesi herkese açık bir sitedir. Siteye üye olmak ücretsizdir.
 
Kullanıcı/Üye www.ceppower.com sitesini hiç bir şekilde yanlış, yanıltıcı, genel ahlaka aykırı, kamu düzenini bozacak şekilde, yasalara aykırı bir amaç için kullanamaz, bu tür ifadeler ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan ifadeleri de içeren bilgilerin siteye yazılması ve kaydedilmesi, sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi ve kaydedilmesi kesinlikle yasaktır. Diğer kullanıcı/üyelerin hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (virus,spam, vb) işlemlerde bulunamaz.
 
Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan "ERKAL İletişim Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş. " (CEPPOWER) sorumlu değildir. "CEPPOWER", sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 
"CEPPOWER", sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.,
 
Bu internet sitesi ERKAL İletişim Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş. 'nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 
ERKAL İletişim Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş.  bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Sonex Ceppower markası ve diğer markalar, www.ceppower.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin  ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Sitede bulunan her türlü hizmet, ürün ve içerik kısmen veya tamamen önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. ERKAL İletişim Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş. 'nİn burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. Yukarıda belirtilen durumlarda site yönetimi bu girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar.
 
Üye, ERKAL İletişim Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş.  tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlarla paylaşamaz, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ERKAL İletişim Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş. 'ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ERKAL İletişim Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş. 'nin sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 
ERKAL İletişim Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş. 'nin, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe ERKAL İletişim Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş. 'nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir
 
İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.ceppower.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, www.ceppower.com tarafından geçici veya sürekli olarak üye'nin www.ceppower.com'dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.
 
www.ceppower.com ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı www.ceppower.com silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
 
Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.
 
www.ceppower.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
 
www.ceppower.com, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya
a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya www.ceppower.com'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;
b) ceppower.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 
ERKAL İletişim Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından http://www.ceppower.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir
 
 
4. Sözleşmenin Feshi
 
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ERKAL İletişim Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ERKAL İletişim Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş., üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 
5. İhtilaflerin Halli
 
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
6. Yürürlük
 
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.v

ERKAL İletişim Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş. © 2016 CEPPOWER